KORT CZ

projekční a realizační činnost
ve stavebnictví - energetika staveb

Realizační činnost:

 • Vodoinstalace
 • Plynoinstalace
 • Ústřední vytápění
 • Solární systémy pro ohřev TUV a podporu vytápění
  značky Viessmann a Brötje
 • Tepelná čerpadla značky Mitsubishi electric a Viessmann
 • Fotovoltaické systémy

Projekční a inženýrská činnost:

 • Architektonické studie
 • Projekty pro povolení stavby
 • Projekty pro provádění staveb
 • Projekty pro dotační tituly EU a zelená úsporám
 • Specializovaná projekce zdravotechnických instalací a vytápění
 • Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi

Energetika staveb:

 • Průkazy ENB podle zákona č. 406/2006 Sb.
  o hospodaření energií
 • Energetický audit
 • Energetické řízení M&T (Monitoring a targeting)

Naši klienti